سهام آدانی تا 17 درصد افزایش یافت. آیا بدترین حالت برای گروه تمام شده است؟ پاسخ سودیپ باندوپادهای – ویدئوی اقتصادی تایمز

با پیشروی شرکت آدانی انترپرایز میلیاردر گوتام آدانی با افزایش 17 درصدی از جلو، سهام گروه آدانی در روز دوشنبه با تقاضای بالایی روبرو شد زیرا سرمایه گذاران در گزارش کمیته کارشناسی منصوب شده توسط دیوان عالی خوش بینی پیدا کردند که نمی تواند هیچ گونه شکست نظارتی در مورد آدانی را نتیجه گیری کند. گروه- مورد هیندنبورگ. آیا بدترین وضعیت برای شرکت های گروه آدانی به پایان رسیده است؟ راه پیش رو چیست؟ Sudip Bandyopadhyay از Inditrade Capital نظر خود را به اشتراک می گذارد. گوش کن!!!