سنگین وزن TMC Suvendu Adhikari از سمت خود به عنوان وزیر حمل و نقل بنگال استعفا داد

KOLKATA: رهبر ارشد کنگره ترینیمول ، سووندو آدیکاری ، که با مخالفان برجسته حزب اختلاف دارد ، روز جمعه استعفای خود را به عنوان وزیر حمل و نقل ایالت منصوب کرد.

وی نامه استعفای خود را از طریق نمابر برای وزیر ارشد ماماتا بانرجی ارسال كرد و سپس آن را از طریق پست الكترونیكی به فرماندار جگدیپ دانخار ارسال كرد.

فرماندار در توئیت خود نوشت: “امروز در ساعت 1:05 بعد از ظهر نامه استعفای آقای سووندو آدیکاری از سمت خود به عنوان وزیر خطاب به وزیر ارشد محترم به من ارسال شده است. این موضوع از منظر قانون اساسی مطرح خواهد شد.”