سنگال: درگیری در سراسر کشور بین معترضان و پلیس پس از حکم سونکو رخ داد – ویدیوی اکونومیک تایمز

عثمان سونکو، رهبر اپوزیسیون سنگال، روز پنجشنبه به اتهام فساد مالی به جوانان محکوم شد، اما از اتهام تجاوز به زنی که در یک سالن ماساژ کار می کرد و تهدید به مرگ علیه او تبرئه شد. مدت کوتاهی پس از اعلام حکم، درگیری در سراسر کشور آغاز شد. در داکار، معترضان سنگ پرتاب کردند، وسایل نقلیه را سوزاندند و در برخی مکان‌ها سنگرها را برپا کردند در حالی که پلیس گاز اشک‌آور پرتاب کرد.