سلمان خان: ویکی کاوشال ویدیوی ویروسی را که توسط محافظان سلمان خان در رویداد IIFA تحت فشار قرار می‌گیرد تکذیب کرد – ویدیوی اقتصادی تایمز

ویکی کاوشال بازیگر به ویدئوی ویروسی که در اینترنت پخش می‌شود و گفته می‌شود محافظان سلمان خان دیده می‌شوند که بازیگر را کنار می‌زنند، واکنش نشان داد. وی در حین تعامل با رسانه ها گفت که در مورد بسیاری از چیزها پچ پچ های غیرضروری وجود دارد زیرا بسیاری از اوقات چیزها در واقع آنطور که به نظر می رسد نیستند. «در مورد خیلی چیزها پچ پچ های غیر ضروری وجود دارد. همه چیز در واقع آنطور که گاهی در ویدیو به نظر می رسد نیست. ویکی کاوشال گفت: حرف زدن در مورد آن فایده ای ندارد.