سربازی که در نقض آتش بس توسط پاکستان در امتداد LoC در راجوری JK کشته شد

جامو: مقامات گفتند که یک سرباز ارتش هند روز شنبه در اثر تیراندازی نیروهای پاکستانی به سمت پستهای جلو در امتداد خط کنترل (LoC) در منطقه راجوری در جامو و کشمیر کشته شد.

مقامات گفتند که شلیک بدون دلیل از آن طرف مرز در منطقه لام در بخش نوشرا در حدود ساعت 1 بامداد انجام شد و منجر به آسیب دیدگی یک هوادار شد که بعداً درگذشت.

آنها اضافه كردند كه ارتش هند به سختي مقابله به مثل كرد تا اسلحه هاي پاكستاني را خاموش كند و شليك خارج از مرز بين دو طرف مدتي ادامه داشت.