ساچین تندولکار توسط کنگره جوانان بمبئی به دلیل سکوت در برابر اعتراض کشتی گیران مورد بازجویی قرار گرفت – ویدئوی اقتصادی تایمز

کنگره جوانان بمبئی از ساچین تندولکار، اسطوره کریکتینگ، در مورد سکوتش در رابطه با اتهامات آزار جنسی علیه مربیان کشتی در هند انتقاد کرده است. گروه جوانان بنری را در خارج از خانه ییلاقی تندولکار به نمایش گذاشتند که از او می خواستند از صدای و نفوذ خود برای کمک به برقراری عدالت برای کشتی گیران زن جوان استفاده کند.