سان فارما: سان فارما پیشنهاد می‌دهد تا باقی مانده سهام تارو را در یک معامله تمام نقدی به دست آورد: جزئیات کلیدی – ویدیوی اکونومیک تایمز

صنایع دارویی سان پیشنهاد خرید کلیه سهام شرکت صنایع دارویی تارو از طریق ادغام مثلثی معکوس را داده است. در معامله تمام نقدی، سان فارما سهام را با قیمت 38 دلار آمریکا به ازای هر سهم عادی خریداری خواهد کرد که به طور کامل در پایان معامله پیشنهادی قابل پرداخت خواهد بود. سان فارما در بایگانی خود به صرافی ها اعلام کرد، قیمت پیشنهادی نشان دهنده حق بیمه 31.2 درصدی نسبت به قیمت پایانی تارو در 25 می 2023 است که 41.5 درصد بیشتر از میانگین قیمت بسته شدن تارو در 60 روز گذشته است.