ساناک می گوید انگلیس این هفته طرح “انقلاب سبز” را منتشر خواهد کرد

ریشی سوناک ، وزیر دارایی روز دوشنبه ، گفت: بوریس جانسون ، نخست وزیر انگلیس ، این هفته برنامه خود را برای به اصطلاح “انقلاب سبز” منتشر خواهد کرد.

سوناک در پاسخ به این س ifال که آیا دولت می خواهد مردم را برای استفاده از جاده ها متهم کند ، گفت: “من در مورد سیاست مالی آینده توضیحی نمی دهم اما این هفته نخست وزیر برنامه ما را برای” انقلاب سبز “ما منتشر می کند همانطور که دوست دارد آن را توصیف کند ”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>