ساناک انگلیس می گوید دیگر در مورد قوانین مالی پس از Brexit منتظر اتحادیه اروپا نیست

لندن: ریشی سوناک ، وزیر دارایی انگلیس گفت که دولت به طور یک جانبه در حال تعیین چگونگی اجازه دادن به شرکت های خدمات مالی اتحادیه اروپا در انگلیس پس از پایان دوره انتقال پس از Brexit در 31 دسامبر است.

سوناک گفت اکنون مشخص است که “مناطق زیادی” وجود دارد که اتحادیه اروپا آمادگی ارزیابی حتی دسترسی به شرکت های انگلیسی را ندارد.

“مطمئناً ما همیشه خواهان یک رابطه سازنده و درگیر با اتحادیه اروپا هستیم. اما پس از چهار سال. فکر می کنم زمان آن رسیده است که ما به عنوان یک کشور به جلو حرکت کنیم و آنچه را که انگلیس برای ایجاد اطمینان و ثبات در صنعت و هدف ما از باز و بازارهای خوب تنظیم شده را تحقق بخشیم. ”