زمستان برای هند شمالی زود است

دهلی نو: مناطق بزرگی از شمال هند از جمله منطقه پایتخت در این ماه هوای خنک تری را تجربه خواهند کرد زیرا باد از هیمالیای یخ زده و پدیده جهانی La Nina زمستان را زودتر و با شدت بیشتری تنظیم می کند.

روز دوشنبه پس از سردترین ماه اکتبر در شش دهه گذشته ، پایتخت با کاهش جیوه به 6.3 درجه سانتیگراد کمترین دمای ماه نوامبر در بیش از یک دهه گذشته را تجربه کرد.

کولدیپ سریواستاوا ، رئیس پیش بینی منطقه ای منطقه گفت: “در سطح جهانی ، La Nina درجه حرارت را کاهش می دهد. به طور محلی ، ما یک جهت باد ثابت شمال غربی را مشاهده می کنیم. این باعث می شود که بادهای سرد از هیمالیا ، جایی که بارش برف داشته است ، ایجاد شود.” گروه مت