زمان برای آوردن تجربه صفحه به جستجوی Google

در ماه مه گذشته ، ما اعلام کردیم که سیگنال های تجربه صفحه در رتبه بندی جستجوی Google قرار می گیرند. این سیگنال ها نحوه درک کاربران از تجربه تعامل با یک صفحه وب و کمک به کار مداوم ما را برای اطمینان از اینکه افراد مفیدترین و لذت بخشترین تجربیات را از وب می گیرند ، اندازه گیری می کنند. در چند ماه گذشته ، ما شاهد افزایش 70 درصدی متوسط ​​تعداد کاربران درگیر با Lighthouse و Page Speed ​​Insights بوده ایم و بسیاری از دارندگان سایت با استفاده از گزارش Core Web Vital های Search Console گزارش می دهند تا فرصت ها را بهبود بخشند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>