رونالد سیونی از شرخان توضیح می دهد که صنایع عالی: رادار بنیادی: صنایع سوپریم یک انتخاب برتر در بخش لوله کشی پلاستیک است – ویدئوی اکونومیک تایمز

“ما انتظار داریم که Supreme Industries 14٪ CAGR در درآمدهای تلفیقی را گزارش کند که ناشی از رشد حجم در سال های مالی 2023-2025E است، در حالی که انتظار می رود OPM بهبود یابد و منجر به 29٪ CAGR در سود خالص در همان دوره شود. ما رتبه خرید و 12- را داریم. قیمت هدف ماهانه 3200 روپیه، “رونالد سیونی، معاون معاون رئیس جمهور در Sharekhan توسط BNP Paribas.