رولز رویس ممکن است هزاران شغل را در طرح تغییر مسیر کاهش دهد

به گزارش تایمز، شرکت رولز رویس هولدینگ می تواند هزاران شغل را پس از استخدام مشاورانی به رهبری مک کینزی و شرکت برای مشاوره در زمینه ساده سازی عملیات خود، کاهش دهد.

این روزنامه به نقل از یک منبع مشاوره ناشناس گفت که بخشی از طرح چرخش شامل ترکیب بخش های غیر تولیدی در هر یک از بخش های هوافضای غیرنظامی، دفاعی و سیستم های قدرت شرکت خواهد بود. در این گزارش آمده است که در نتیجه، 10 درصد از حدود 30000 شغل در این بخش ها حذف می شود.

به گفته تایمز، دفتر مرکزی این شرکت در دربی احتمالاً بیشترین ضربه را از این کاهش ها خواهد دید. رولزرویس گفت که هنوز تصمیمی در مورد نیروی کار گرفته نشده است. یک سخنگوی در یک نظر ایمیلی گفت: “ما با سرعت در حال کار بر روی تحول خود در تعدادی از جریان های کاری هستیم و تنها یک بخش از یکی از این جریان های کاری در مورد تحقق کارایی سازمانی است.”