روز مادر ۲۰۲۳: روز مادر ۲۰۲۳: گوگل روز ویژه‌ای را با یک doodle جشن می‌گیرد – ویدیوی The Economic Times

امروز جهان روز مادر را جشن می گیرد. این روز در سراسر جهان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بر قدردانی از همه مادرانی تمرکز دارد که کارهای زیادی برای خانواده خود انجام داده اند. علاوه بر این، این روز به همه فرصت می دهد تا مکث کنند و احترام خود را به مادران خود به خاطر عشق و تلاش های فداکارانه و بی قید و شرطشان نشان دهند.