روزهای سرنوشت ساز برای پیمان تجاری انگلیس ، اتحادیه اروپا برای یک برجام بدون توافق آماده می شود

بروکسل: روز چهارشنبه رئیس اجرایی اتحادیه اروپا گفت: کمیسیون اروپا نمی تواند تضمین کند که یک قرارداد تجاری با انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا منعقد خواهد شد و روزهای آینده بسیار مهم خواهد بود ، افزود که اتحادیه اروپا برای توافق بدون توافق آماده شده است.

اورسولا فون در لاین ، رئیس کمیسیون اروپا به پارلمان اروپا گفت: “روزهای آینده سرنوشت ساز خواهند بود. اتحادیه اروپا برای سناریوی عدم توافق به خوبی آماده شده است.”

وی گفت: “با زمان كوتاه پیش رو ، ما تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق انجام خواهیم داد. ما آماده خلاقیت هستیم.”