رهول گاندی به نخست وزیر: چرا اگر “قوانین خوب است” کشاورزان عصبانی هستند؟

دهلی نو: راهول گاندی کنگره ادعا کرده است که قوانین بحث برانگیز مزرعه برای کمک به “2-3 دوست” نخست وزیر مودی طراحی شده است و از آنها پرسید که چرا کشاورزان عصبانی هستند و چنانچه نخست وزیر ادعا کرد برای آنها خوب است. گاندی روز دوشنبه در شرکت در کمپین آنلاین “Speak up for کشاورزان” در کنگره گفت: “مودی جی می گوید این سه قانون به نفع کشاورزان است. اگر چنین است ، چرا این کشاورزان اینقدر عصبانی هستند و خوشحال نیستند؟ واقعیت این است که این قوانین برای 2-3 دوست نارندرا مودی منظور شده است. این قوانین برای سرقت از کشاورزان طراحی شده است. ”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>