رهبران BJP راجه، کایلاش میگوال از حمایت از توطئه برای سرنگونی دولت من در سال 2020 خودداری کردند: آشوک گهلوت – ویدئوی اقتصادی تایمز

آشوک گهلوت، وزیر ارشد راجستان، روز یکشنبه ادعا کرد که از شورش 2020 توسط برخی نمایندگان کنگره جان سالم به در برده است، زیرا رهبران BJP واسوندهارا راجه و کایلاش میگوال از حمایت از توطئه برای سرنگونی یک دولت منتخب از طریق قدرت پول خودداری کردند. راجه، وزیر ارشد سابق راجستان، با این حال، گفت که “ستایش های گهلوت یک توطئه بزرگ” علیه او است و رهبر کنگره به دلیل شورش در حزب خود دروغ می گوید.