راگاو چادا می گوید: بحث نوسازی خانه کجریوال: مردم کارهای انجام شده توسط BJP را در نظر خواهند گرفت – ویدیوی اقتصادی تایمز

رهبر حزب Aam Aadmi Raghav Chadha در 01 مه BJP را به دلیل ایجاد جنجال در مورد اقامتگاه وزیر ارشد دهلی و آرویند کجریوال، نماینده ملی AAP مورد انتقاد قرار داد. رغاو چادا در پاسخ به خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی گفت: خانه ای به ارزش 500 کرور برای زندگی نخست وزیر در حال ساخت است، یک کشتی به ارزش 8400 کرور خریداری شده است. 10 کرور در یک ساعت برای برنامه IIT Karnataka هزینه شد. مردم همه حساب خود را می خواهند.» «آرویند کجریوال پسر دهلی است. او همچنین گفت که مردم کارهای انجام شده توسط BJP برای پرتاب گل به کجریوال را مورد توجه قرار خواهند داد. BJP قبلاً متهم شده بود که آرویند کجریوال حدود 45 کرور روپیه برای “زیباسازی” اقامتگاه رسمی خود در دهلی هزینه کرده است.