راهنمایی جوشکاری استیل (جوش استیل) با الکترود

الکترودهای سوای پوشش عموما برای جوش فلز منگنز و فرایندهایی که نیاز به پوشش ندارند استعمال میشود. پیش گرم قبل از جوشکاری طبق معمول نیاز نمی باشد، مگر در مواقعی که در مراحل جوشکاری ورق استیل % فریت فلز جوش یا این که HAZ بسیار گردیده که منجر ایجاد سوراخ خواهد شد. مورد قضیه مهم در به کارگیری از همین الکترود ها، در اختیار گرفتن در صد فریت موجود در ساختار در کنار آستنیت می باشد که باید در دست‌کم ممکن در دست گرفتن شود تا از پیدایش ترکها به خصوص در خدمت های کاری سکو بسیار جلوگیری الکترود استیل بهلر به عمل آید. زمان استفاده از الکترود استیل حتماً می بایست دانش به اندازه در زمینه به کارگیری از آن را داشته باشید. در واقعیت باید مواد مبنا جوشکاری را الکترود استیل ژله بشناسید. جهت جوشکاری مقاطع استیل باید از الکترودهای ویژه ای که در این راستا وجود داراست به کارگیری و بهره برداری نمود. در مواقعی نیز از پشت بندهای مسی و گذر گاز آرگون جهت خنک کاری و خودداری از اکسیداسیون پشت قطعه به کار گیری می شود. همچنین همانطور که تا قبل از این گفته شد در جوشکاری سربه سر قطعات نازکتر از حدود ۵ میلی متر ورق استیل به جهت خودداری از اکسیداسیون فلز جوش قطعه عمل از پشت، از گاز آرگون و در مواقعی از پشت بندهای مسی جهت خنک کاری استفاده می شود. هیدروژن برعکس نیتروژن اثرات مخربی در کمتر چقرمگی و تولید سوراخ های سپس از جوش داراست و می بایست تا حد قابلیت و امکان از ورود آن به هر رخ (گاز محافظ، روکش الکترود، رطوبت و . در همین طریق بسته به جور پودر فلاکس مصرفی قابلیت و امکان قلیل شدن عناصر آلیاژی مخصوصاً کروم و مولیبدن فیلر جوش در گذر از فلاکس وجود دارد. استیل 304 حاوی 18% کروم و 8% نیکل می باشد در صورتی که استیل 316 حساس 16% کروم 10% نیکل و 2% مولیبدن است.مولیبدن برای امداد به مقاومت در برابر خوردگی در برابر کلراید(مثل آب دریا)ه آن طولانی تر می شود. الکترود فوق جهت جوشکاری آلیاژهای ریختگی ASTM CA6NM یا این که فلزات مثل آنها به سایر فلزات از گزاره آلیاژهای زنگ نزن ۴۵۰،۴۱۰،۴۱۰S آیتم استفاده فراوانی دارد. مشابه بقیه جوشکاریها، قبل از همین فعالیت حتمی میباشد فولاد ضد زنگ تمیز باشد. ضروری به ذکر است به جهت هر بازه استیل که گرید خاصی دارد بایستی الکترود استیل منحصر همان تیم از گرید استیل را استفاده نمود. برای مثال اگر دو فلز مبنا L316 را بهم متصل می کنید، می بایست از L316 بعنوان فلز پرکننده به کارگیری فرمایید. 5-فلز جوش خاصیت خوردگی آیتم انتظار را داشته باشد. 3-عدم ذوب: در این وضعیت جوش به صحت سطح های اتصال و یا پاس های قبلی را ذوب ننموده که معمولا به علت شیوه جوشکاری غلط، طرح اتصال نامناسب و غیره می باشد.