رام گوپال یداو: “قتل خونسرد، توطئه برنامه ریزی شده”: رام گوپال یداو، رهبر SP در مورد قتل عتیق احمد – ویدئوی اکونومیک تایمز

“این یک قتل خونسرد است که طبق یک توطئه برنامه ریزی شده است. اگر آژانس تحقیقاتی درگیر در این پرونده صادق باشد، آنگاه دخالت افراد زیادی فاش خواهد شد. این نوع حادثه قبلاً در UP اتفاق نیفتاده است. این راهی است که به پایان دموکراسی می انجامد. طبق شایعاتی که در الله آباد منتشر می شود، چهار فرزند دیگر عتیق نیز کشته خواهند شد.