راجنات سینگ: نیاز به رفع مسئولیت برای کسانی که از ترور حمایت می کنند

راجنات سینگ، وزیر دفاع در نشستی تحت ابتکار سازمان همکاری شانگهای (SCO) روز جمعه به همتایان منطقه ای خود گفت که جهان باید تروریسم را ریشه کن کند و پاسخگویی را برطرف کند. در این نشست که به ریاست سینگ برگزار شد وزرای دفاع روسیه، چین، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. پاکستان توسط مشاور ویژه نخست وزیر ملک احمد خان از طریق کنفرانس ویدئویی نمایندگی شد.

سینگ بر تروریسم به عنوان یک تهدید رایج تمرکز کرد و به شدت به کشورهایی که از تروریست ها پناه می دادند، انتقاد کرد.

سینگ گفت: «اگر ملتی به تروریست‌ها پناه دهد، نه تنها برای دیگران، بلکه برای خودش نیز تهدید است. رادیکالیزه شدن جوانان نه تنها از منظر امنیتی مایه نگرانی است، بلکه مانع بزرگی در مسیر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه است. این سازمان، مهمترین اولویت ما باید مقابله موثر با تروریسم باشد.”
سینگ همچنین با همتایان خود از روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی گفتگوهای دوجانبه انجام داد. هیچ بیانیه مشترکی پس از مذاکرات انتظار نمی رود، اما کشورهای عضو پروتکلی را امضا کردند که در آن اراده جمعی خود را برای ایجاد منطقه امن، صلح آمیز و شکوفا اعلام کردند.

سینگ در پیامی ظریف برای چین گفت که همکاری منطقه‌ای را می‌توان از طریق احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای عضو به دست آورد.

وزیر امور خارجه گفت که هند به حفظ صلح و امنیت بر اساس مفاد منشور سازمان ملل معتقد است.

وی همچنین خواستار “منفعت بزرگ از پارادایم برد-برد” به عنوان ایده تعیین‌کننده‌ای شد که می‌تواند به رفاه و امنیت منطقه منجر شود.” وزیر تعهد هند به ظرفیت‌سازی دفاعی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از طریق آموزش و ساخت مشترک و توسعه مشترک را ابراز کرد. از اقلام، مقامات گفتند. وی اظهار داشت که از آنجایی که چالش های امنیتی به هیچ کشوری محدود نمی شود، هند با رویکردی مشترک در زمینه مشارکت دفاعی با در نظر گرفتن منافع مشترک پیش می رود.

مقامات گفتند که بین کشورهای عضو در زمینه های مختلف همکاری، از جمله مقابله با تروریسم و ​​امنیت جمعیت های آسیب پذیر در کشورهای مختلف اتفاق نظر وجود دارد.