دولت گجرات از فردا با افزایش پرونده های Covid-19 منع رفت و آمد در شب در احمدآباد اعمال می کند – ویدئو اقتصادی تایمز

با افزایش شیوع ویروس کرونا در احمدآباد ، دولت گجرات روز پنجشنبه تصمیم گرفت مقررات منع رفت و آمد شبانه را در بزرگترین شهر این ایالت وضع کند. دولت گفته است كه از فردا از ساعت 9 تا 6 صبح مقررات منع رفت و آمد برقرار است. این اقدامات پیشگیرانه تا زمان بهبود وضعیت COVID-19 در ایالت ادامه خواهد داشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>