دولت ماهاراشترا پاداش کارمندان شرکت های برق دولتی را اعلام می کند

بمبئی: نیتین رائوت ، وزیر انرژی ماهاراشترا روز جمعه برای حدود یک کارمند شرکت های برق دولتی که تهدید به اعتصاب در طی دیوالی کرده بودند ، پاداش اعلام کرد.

سخنگوی Raut گفت وزیر بدون اعلام جزئیات بیشتر پاداش را اعلام کرده است.

این اعلامیه به نفع کارکنان شرکت انتقال ماهاترانسکو ، شرکت توزیع MSEDCL و شرکت تولید برق Mahagenco خواهد بود.

کارمندان آنها تهدید کرده بودند که در صورت عدم پرداخت پاداش از روز شنبه اعتصاب خواهند کرد.

سال گذشته به کارمندان این سه شرکت پاداش اعم از 9000-15000 روپیه تعلق می گرفت.