دولت دهلی در مقابل ال‌جی: SC می‌گوید دولت منتخب دموکراتیک قدرت کنترل افسران را دارد، در غیر این صورت اصل مسئولیت‌پذیری زائد است – ویدیوی اکونومیک تایمز

دادگاه عالی روز پنجشنبه در حکمی به اتفاق آرا حکم داد که دولت دهلی دارای اختیارات قانونگذاری و اجرایی در زمینه خدمات است. با شنیدن مرکز در مقابل دولت دهلی بر سر موضوع تعیین قدرت، یک دادگاه قانون اساسی به ریاست قاضی دی.