دولت برنامه شروع اقتصاد را ارائه داده است. حالا کار واقعی شروع می شود

دولت چهار بسته محرک را به ارزش نزدیک به 10٪ از تولید ناخالص داخلی ذکر کرده است تا اقتصاد متضرر شود.

با این حال ، هزینه های آن تصویری کاملاً متفاوت ارائه می دهد ، یکی از محافظه کاری شدید حتی اگر اقتصاد پس از انعقاد قرارداد برای دومین سه ماهه متوالی به رکود اقتصادی کشیده شود.

اقتصاد ممکن است از سه ماهه اول برگشت داشته باشد ، اما تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از سال گذشته است و نگرانی واقعی وجود دارد که بهبود می تواند از بین برود.

1

2