دهلی آقی: دهلی پس از 4 روز تنفس به کیفیت پایین هوا برمی گردد – ویدئو The Economic Times

پس از چهار روز تنفس ، طبق گفته شورای کنترل آلودگی مرکزی (CPCB) ، کیفیت هوای دهلی بار دیگر در مناطق ضعیف و بسیار ضعیف در مناطق مختلف پایتخت ملی رو به وخامت گذاشت. دهلی با یک صبح دود آلود با شاخص کیفیت هوا (AQI) در Anand Vihar در 306 (گروه بسیار ضعیف) ، در اطراف فرودگاه IGI (T3) در 229 (در گروه ضعیف) ، در اطراف جاده Lodhi در 181 (در گروه متوسط) و در بیدار شد. RK Puram با 287 (طبقه ضعیف) طبق داده های منتشر شده توسط شورای کنترل آلودگی مرکزی (CPCB). قرائت AQI بین 0 و 50 “خوب” ، 51 و 100 “رضایت بخش” ، 101 و 200 “متوسط” ، 201 و 300 “ضعیف” ، 301 و 400 “بسیار ضعیف” و 401 و 500 “شدید” در نظر گرفته می شود. (ANI)