دندانپزشک زیبایی به چه کسی گفته میشود؟

به چند جلسه برای درمان عصب کشی و ترمیم دندان نیاز است؟ تا هنگامی که پوسیدگی به پالپ دندان ( که عوام به آن عصب دندان می گویند ) نرسد ، می شود دندان را بدون درمان ریشه ( که عموما به آن عصب کشی میگویند ) پر کرد .

در این مقاله شما را با تعریف کامپوزیت، چگونگی مراحل انجام آن، انواع کامپوزیتها، کاربرد، معایب و مزایای آن آشنا خواهیم کرد. همان طور که گفتیم، با این که کامپوزیت و لمینت، استفادههای یکسانی دارند و برای یک هدف مشخص به کار میروند، اما تفاوتهایی دارند که دانستن این تفاوتها به تمایز دادن آنها از هم و در نهایت داشتن یک انتخاب درست کمک خواهد کرد. به طور متوسط لمینت، به مدت 10 تا 15 سال و کامپوزیت حدودا 5 تا 7 سال میتواند دوام داشته باشد.

به طوری که میتوان گفت لمینت میتواند حدود دو برابر کامپوزیت و یا حتی بیشتر (در صورت مراقبت و توجه به بهداشت دهان و دندان) ماندگاری و طول عمر داشته باشد. به همین دلیل میتوان روکشها را برداشت. میتوان گفت این نوع از کامپوزیت، بهترین نوع آن است. این نوع کامپوزیت در مقابل ساییدگی بسیار مقاوم است. هزینهی کامپوزیت، حدوداً نصف هزینهای است که برای لمینت دندان لازم است بپردازید. به همین دلیل شاید بهتر باشد به دنبال راههایی برای ارزانتر از کاشت ایمپلنت دندان بگردید. طی این مدت مراحل لمینت دندانها، شامل حذف میزان کمی از مینای دندان، قالب گیری دندان جهت ساخت روکش، ارسال قالب به آزمایشگاه، آماده سازی روکشها و در نهایت تحویل و نصب آنها بر روی دندانها انجام میشود.

طی جلسه، دندانها با یک پوشش رزینی پوشش داده میشوند. سپس لایههای اضافی رزین تشخیص داده و حذف خواهند ترمیم دندان شکسته ی جلو شد. منطقه پوسیده دندان (در صورت وجود) با استفاده از ابزارهای دستی دندانپزشکی و مته الماسی زدوده خواهد شد. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد.