در میان اعتراض کشاورزان در مرزها ، اتحادیه های تاکسی و تاکسی روشن می کنند که اعتصاب نخواهند کرد – The Economic Times Video

در میان اعتراض کشاورزان در مرزهای دهلی ، اتحادیه Autorickshaw دهلی و اتحادیه تاکسی دهلی پرادش روشن کردند که آنها اعتصاب نخواهند کرد. راجاندار سونی ، ماهامانتری از اتحادیه Autorickshaw دهلی و اتحادیه تاکسی دهلی پرادش ، گفت: “ما با کشاورزان معترض مانند کل کشور همراه هستیم. اما من می خواهم توضیح دهم که تاجران و تاکسی های دهلی اعتصاب نمی کنند. ما قبلاً 4 ماه از کار گذشته ایم و توانایی اعتصاب نداریم. ما با کشاورزان هستیم اما اعتصاب نمی کنیم. “