در حال حاضر ، فقط چهار GSTR-3B سالانه به جای 12 بازگشت می کند

دهلی نو: پرداخت کنندگان مالیات کالاها و خدمات (GST) به جای 12 برگه در حال حاضر از اول ژانویه ، فقط باید چهار برگه GSTR-3B در سال پر کنند.

این امر پس از آن صورت می گیرد که دولت طرح جزئی بازده با پرداخت ماهانه (QRMP) را به عنوان بخشی از اصلاحات در حال انجام معرفی کرده است.

این منابع که به صورت اختیاری است ، روند تشکیل بازده برای 9.4 میلیون م taxدی ، که حدود 92٪ از کل مبنای GST است که گردش مالی سالانه آنها تا 5 کرور روبرو است ، را کاهش می دهد.