در اثر شلیک پلیس به معترضان در تریپورا ، یک کشته و چند زخمی شدند

گواتاتی: در اثر شلیک پلیس و درگیری در تریپورا ، جوانی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

به دنبال عصبانیت معترضین در حین تعطیلی ، پلیس مجبور شد آتش سوزی را به سمت اوباش برانگیخت. این تعطیلی برای مخالفت با تصمیم دولت برای بازپروری هزاران پناهنده فراخوانده شده است.

یک افسر ارشد پلیس ، که نمی خواهد نامش فاش شود ، به ET گفت: “همزنها سنگ اندازی کردند و بزرگراه ملی 8 را در شهر پانیساگر مسدود کردند.”

اعتراض علیه توان بخشی پناهندگان برو در حال انجام است. نیروهای عظیمی از نیروهای امنیتی به منطقه اعزام می شوند.

این منطقه شاهد خاموشی در برابر تصمیم دولت در زمینه بازپروری حدود 35000 پناهنده قبیله ای Bru از میزورام به Tripura است.