دریچه فن کویل و تاثیرات آن در تهویه خانه – کلینیک انرژی ساختمان

اما با وجود یک ترموستات آنالوگ یا دیجیتال که اطراف همین دستگاه قرار دارااست میتوان متوجه حضور همین حرفه قیمت روزنه بازدید حرفه کویل کویل شد. در همین گونه ترموستات های کنترلی یا این که سنسورهای منحصر به فرد نصب میگردد و همین ترموستات ها دارای اعتنا به گرمی و سردی هوا مقدار دمای مطلوب را برای گوشه و کنار تشخیص ارائه می کنند و رشته کویل به وسیله حرفه (دمنده) سرمایش یا این که گرمایش را به فضا تزریق میکند. یکی دیگر از موردها قابل دقت که چندی پیش بهش پرداختیم گنجایش رشته کویل هست که بایستی آن را نسبت به ذیل بنای فضای مورد لحاظ یا این که ساختمان در لحاظ بگیرید که بتوانید به لطف سرمایش و گرمایش محیط دریچه فن کویل در کرج را انجام دهد. از آنجا که این گونه دریچه حرفه کویل از گونه شیاردارِ موازی می باشد،لذا تولید شیارهای گریلی در ارتفاع های ۹ و ۱۸ سانت بر بر روی درب همین دریچه فن کویل در این تراز صورت پذیرد.طول هر یک از این شیارهای موازی به پهناور یا کوچک بودنِ مقیاس درب دریچه فن کویل ارتباط دارد.بدیهی است در شکل پهناور بودنِ سایز درب، همین مقدار ۱۸ سانتیمتر و در صورت ریز بودن مقیاس دربِ روزنه حرفه کویل همین میزان به ۹ سانتیمتر کمتر می یابد.این فعالیت به این معنی که ایجاد شیارهای ۹ یا ۱۸ سانتی را بر روی درب روزنه فن کویل،فرایند پانچ کاری نیز می نامند.به این عامل نام دیگرِ این گونه دریچه رشته کویل را دریچه حرفه کویل پانچی هم می گویند. به طور نمونه در صورتی که یک اتاق یا فضای محل زندگی یا کار شما نیاز به سرمایش داشت، آب سرد وارد آن حرفه کویل می‌گردد و سرمایش شما را تامین مینماید و به شکل موازی چنانچه فضای دیگری نیاز به گرمایش داشت برعکس آب گرم در فن کویل ها جریان می یابد. پس از پاشیدن پود رنگ روی تمام سطح های دریچه تحت حرفه کویل ، همین فرآورده داخل کوره قرار میگیرد و در اصطلاح پخته می شود . در جلوی این حرفه کویل یک دریچه مشبک قرار می گیرد که در رخ مکش از پشت، در پشت دستگاه نیز قرار میگیرد. یک واحد رشته کویل می تواند مهم یک کابینت فلزی رنگ شده که فضای مطبوع را اشغال می کند در معرض دید قرار گیرد یا این که مهم ورقه دیواری یا کانالی که آن را به فضای مطبوع متصل می کند هماهنگ شود. به طبع داشتن هواساز موجب بالا رفتن قیمت انواع رشته کویل می شود.