دادگاه عالی بمبئی حکم خود را درمورد دادخواست وثیقه موقت آرناب گوسوامی محفوظ نگه دارد ، اما تسکین فوری نخواهد داشت

بمبئی: دادگاه عالی بمبئی روز شنبه دستور خود را به درخواست وثیقه موقت آرناب گوسوامی ، سردبیر سردبیر جمهوری تلویزیونی ، دستگیر شده در یک پرونده قضیه خودکشی ، محفوظ نگه داشت ، بدون اینکه به او تسکین فوری بدهد. پس از شنیدن استدلال ها ، یك دادگستری از Justices SS Shinde و MS Karnik گفتند كه آنها دستور سفارش را در اولین فرصت ، بدون تعیین تاریخ ، تصویب می كنند.

دادگاه گفت: “ما دستور را زودتر به تصویب خواهیم رساند. اما انتظار این موضوع مانع از مراجعه متهمان به دادگاه جلسات برای درخواست وثیقه منظم نیست.”

گوسوامی در تاریخ 4 نوامبر در ارتباط با خودکشی طراح معمار داخلی Anvay Naik و مادرش به دلیل عدم پرداخت حقوق ، توسط پلیس Alibaug در منطقه Raigad ماهاراشترا دستگیر شد.