داده های تولید ناخالص داخلی: اقتصاد هند در سه ماهه چهارم 6.1 درصد رشد کرد، رشد سال مالی 23 بهتر از حد انتظار به 7.2 درصد – ویدئوی اقتصادی تایمز

بالاتر از برآوردهای تحلیلگران، تولید ناخالص داخلی (GDP) هند در سه ماهه آخر سال مالی قبل به 6.1 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، داده‌های وزارت آمار و اجرای برنامه (MOSPI) در روز چهارشنبه نشان داد که مرکز اکنون نرخ رشد کلی سال مالی 23 را 7.2 درصد تخمین می‌زند. بخش تولید در سال مالی 23 پس از رشد 11.1 درصدی در سال مالی 22، 1.3 درصد رشد کرد، در حالی که کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در سال مالی 23 با رشد 4 درصدی در مقابل رشد 3.5 درصدی در سال مالی قبل از آن، رشد کرد.