خلبان ساچین: خلبان ساچین تهدید می کند که اگر تا پایان ماه نسبت به خواسته های او اقدامی صورت نگیرد، اعتراضات گسترده خواهد شد.

ساچین پیلوت، رهبر کنگره دگراندیشان روز دوشنبه تهدید کرد که اگر تا پایان ماه به خواسته‌های او عمل نشود، جنبشی گسترده را در راجستان به راه خواهد انداخت. او همچنین خواستار انحلال کمیسیون خدمات عمومی راجستان (RPSC) و تشکیل مجدد آن، غرامت برای کسانی که تحت تأثیر پرونده های نشت مقاله امتحان شغلی دولتی قرار گرفته اند، و تحقیقاتی در سطح بالا در مورد اتهامات فسادی که او علیه دولت قبلی BJP مطرح کرده است، کرد.

معاون اسبق وزیر کشور در تجمعی در اینجا گفت: «اگر تا پایان ماه جاری نسبت به این سه خواسته اقدامی صورت نگیرد، در سراسر ایالت تظاهراتی به راه خواهد افتاد».

من تا آخرین نفس به مردم خدمت خواهم کرد، هیچ چیز مرا نمی ترساند.»