خانواده NDA با هم برای پیشرفت Bihar همکاری خواهند کرد: Narendra Modi

نخست وزیر نارندرا مودی روز دوشنبه به سوگند نیتیش کومار به عنوان وزیر ارشد بحار تبریک گفت و اظهار داشت که خانواده اتحاد دموکراتیک ملی (NDA) برای پیشرفت دولت با هم همکاری خواهند کرد. در یک توییت ، مودی همچنین به رهبر JD (U) اطمینان داد که همه حمایت های احتمالی مرکز را برای رفاه دولت دارد.

“به Nitish Kumar Ji بخاطر سوگند دادن به عنوان CM بیهار تبریک می گویم. من همچنین به همه کسانی که به عنوان وزیر در دولت بهار سوگند یاد کردند تبریک می گویم. خانواده NDA برای پیشرفت Bihar با هم همکاری خواهند کرد. من به همه حمایت های احتمالی مرکز رفاه بیهار ، “او گفت.

کومار روز دوشنبه برای هفتمین بار در دو دهه در مراسمی در پاتنا که با حضور رهبران ارشد از جمله آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه و جگات پراکاش نادا رئیس جمهور BJP به عنوان رئیس وزیر بایار سوگند یاد کرد.