جی. پ. نادا و آمیت شاه برای جشن پیروزی NDA در نتایج انتخابات بیهار به مقر BJP رسیدند – ویدیوی اقتصادی تایمز

وزیر کشور آمیت شاه و رئیس BJP JP Nadda برای شرکت در رویدادی که برای جشن پیروزی NDA در انتخابات بیهار 2020 برگزار شد ، به مقرهای حزب وارد شدند. انتظار می رود که نارندرا مودی نخست وزیر به زودی وارد این حزب شود. با موج زعفران در انتخابات مجلس بیهار و اوت پرادش مادیا پرادش ، گجرات و مانیپور نظرسنجی ها ، BJP نخست وزیر نارندرا مودی را بخاطر عملکرد چشمگیر حزب اعتبار داد .5

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>