جانسون انگلیس می گوید هنوز برای اعتماد به واکسن COVID-19 خیلی زود است

لندن: بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفت بریتانیا آماده است تا برنامه واکسیناسیون گسترده COVID-19 را انجام دهد اما اعتماد به واکسن به عنوان راه حلی برای بیماری ویروس کرونا بسیار زود است.

جانسون در یک کنفرانس رسانه ای پس از گفتن فایزر گفت: واکسن COVID-19 تجربی بیش از 90٪ موثر بود.

“من می توانم به شما بگویم امشب که امروز آن دندانه ، آن صدای بلندتر بلندتر است ، اما هنوز راه دیگری وجود دارد. ما به طور کامل نمی توانیم به عنوان یک راه حل به این اخبار اعتماد کنیم.”