جانا شاکتی: دهلی: نخست وزیر مودی از نمایشگاه هنر جانا شاکتی در گالری ملی هنر مدرن بازدید کرد، تماشا کنید! – ویدئوی اقتصادی تایمز

نخست وزیر نارندرا مودی در 14 مه از نمایشگاه جانا شاکتی در NGMA، دهلی بازدید کرد. این نمایشگاه آثار هنرمندان برتر هند را با موضوعاتی مانند سواچاتا، حفاظت از آب، کشاورزی، فضا، شمال شرق هند، ناری شاکتی، یوگا، و آیورودا نخست وزیر در یک بازدید ویژه از نمایشگاه قرار گرفت که در آن هنرمندان فرصتی یافتند تا آثار هنری خود را توضیح دهند. نخست وزیر همچنین از نمایش فرافکنی نمایشگاه جانا شاکتی در گنبد تاریخی خانه جیپور دیدن کرد.