ثبت شرکت تجهیزات پزشکی: مشاوره مراحل و مدارک لازم در سال 1400

تبصره1ـ درصورت ارتکاب تخلف به وسیله مؤسسات پزشکی و دانش کده و صاحبان صحبت پزشکی، برخوردهای همین ماده اهمیت مسئول فنّی یا مالک پروانه قابل اعمال میباشد و یا موضوع تخلف به مراجع ذیربط جهت رسیدگی ارجاع میشود. 11ـ دستورالعمل: مقرراتی راجع به اقدامات، الزامات و فرآیندهای متعدد در زمینه تجهیزات طبابت که به موجب همین آیین­نامه توسط کمیته فنّی و یا اداره تمام تصویب و از سوی اداره تمام بیان می­گردد. در همین موقعیت همگی مسئولیت­های مربوطه و جبران خسارات احتمالی برعهده تولیدکننده، واردکننده و نماینده قانونی وی بوده و اداره کل در همین خصوص مسئولیتی ندارد. همین دستگاه یکی از از کاربردیترین تجهیزات طبی میباشد که در بیمارستانها، کلینیکها، مطبهای پزشکی و منازل آیتم استعمال قرار میگیرد و یکی از محصولات لبریز فروش محسوب تجهیزات پزشکی دنا شیراز میشود. محصولات ما دارای تضمین اصل بودن کالا، داشتن گارانتی اعتبار و بالاترین کیفیت و بهترین ارزش به شما ارائه می شود. 29ـ مشاور خدمات: فرد حقیقی و یا این که حقوقی ارائه­دهنده خدمات مشاوره در حوزه تجهیزات طبی مانند تولید، واردات، توزیع، صادرات و یا این که ارائه خدمات مشاوره و تجهیز مؤسسات طبی است. فروشگاه تجهیزات طبی اینترنتی توانی نو با بهره مندی از کادری کارآزموده و کارشناسانی در راستا درمانی به ارائه تخصصی مشاوره خرید تجهیزات پزشکی پرداخته و محیطی مطلوب برای خرید و فروش تجهیزات طبی را فراهم نموده است. 17 ـ فرد حقوقی: کلیه شرکت­ها، سازمان­ها، نهادهای عمومی مدنی و غیردولتی ، مؤسسات من­جمله آموزشی، پژوهشی و درمانی اعم از دانشگاه­ها و مرکز ها درمانی، و همچنین همگی دستگاه­هایی که شمول ضابطه بر آن­ها مستلزم ذکر یا تصریح نام می باشد و طبق قوانین موضوعه تأسیس و یا این که تشریفات ثبت را طی نموده و به موجب مفاد این آییننامه، دستورالعملهای ابلاغی و دیگر قوانین و مقررات، مجاز به فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی می­باشند. تبصره1ـ به استناد ماده24 ضابطه تهیه و تنظیم چکیده از مقررات مالی دولت و آیین­نامه اجرایی آن، اداره تمام مکلف به اخذ هزینه در ازای صادر شدن و تمدید هر کدام از پروانههای مسئول فنّی، پروانه ساخت، اعطای مجوز ورود، ترخیص، ثبت مرجع آن و ثبت تجهیزات طبی تجهیزات طبی ک می­باشد. ماده1ـ به استناد اصل 138 ضابطه اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 11، 12، 13، 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده8 ضابطه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و تدریس طبی و آییننامه اجرایی آن، تبصره2 ماده3، تبصره 5 ماده13، تبصره2 ماده14، مواد 24 و 25 ضابطه مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ماده24 قانون تهیه قسمتی از مقررات مالی دولت و آیین­نامه اجرایی آن، بند پ ماده7 و ماده22 ضابطه احکام دائمی برنامه­های توسعه و گسترش مملکت و در راستای بندهای 4 و 5 و 7 سیاست­های کلی سلامت، بندهای 1 و 2 و 3 و 11 و 13 و 23 سیاست­های کلی نظام در زمینه تولید ملی، حمایت از فعالیت و سرمایه ایرانی، و سیاست­های کلی اورجینال 44 قانون با جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی مقام معظم رهبری، آییننامه فعالیت در زمینه تجهیزات طبی به منظور سیاست­گذاری، نظاممند نمودن، در اختیار گرفتن و نظارت بر تمامی فعالیت­ها و فرآیندهای زمینه تجهیزات طبی و هم­چنین مواد اولیه، قطعات تولید و قطعات یدکی آن­ها شامل تولید، واردات، ترخیص، صادرات، حمل و نقل، انبارش، توزیع، عرضه، قیمت­گذاری، تهیه و تنظیم بازار، خدمات پس از فروش، سرویس ها کنترل کیفی و کالیبراسیون، نگهداشت، خدمات ممیزی و ارزیابی، اسقاط و امحاء، مشاوره فنّی و مشاوره تجهیز مؤسسات پزشکی، طی مواد آینده به توضیح ذیل بازنگری، تصویب و ابلاغ میشود.