تماشا کنید: پادشاه تایلند هزاران نفر را به یادآوری روز تولد پدر مرحوم خود سوق می دهد – ویدئو اقتصادی تایمز

هزاران نفر از هواداران زردپوش روز شنبه هنگامی که پادشاه تایلند را به مناسبت بزرگداشت پدر بزرگوارش گرامی داشت ، از او استقبال کردند ، این آخرین آخرین حضور در مجموعه ای از مردم در زمان چالش بی سابقه سلطنت از سوی معترضین به رهبری دانش آموزان بود. پادشاه ماها واجیرالونگ کورن ، ملکه سوتیدا همراه او ، هنگام رسیدن به محل تشریفات سانام لوانگ بانکوک ، دست تکان داد. حامیان سلطنت برای استقبال از آنها پرچم های تایلندی و زرد را به دست گرفتند و برخی از آنها “زنده باد شاه” را تشویق کردند. جمعیت پیراهن زرد ، رنگ مرتبط با نهاد سلطنتی (AP) پوشیدند