تماشا کنید: مردی در دهلی در حال رانندگی با یک نفر دیگر که روی کاپوت خودرو آویزان شده بود، حدود 2 تا 3 کیلومتر در دهلی مشاهده شد – ویدیوی The Economic Times

دهلی: حوالی ساعت 11 شب دیشب، خودرویی که از اشرم چوک به سمت نظام الدین درگاه می آمد، حدود 2 تا 3 کیلومتر را در حالی که شخصی روی کاپوت آویزان بود، طی کرد. “ماشین من حتی به ماشین او دست نزد، من در حال رانندگی بودم که او عمداً روی کاپوت ماشینم پرید. از او خواستم پیاده شود اما او گوش نکرد. سپس ماشینم را متوقف کردم و از او پرسیدم که چه کار می‌کنی؟” متهم رامچند کومار گفت.