تماشا کنید: ماهیم درگاه بمبئی با دستورالعمل های Covid مجدداً باز می شود – ویدئو The Economic Times

دولت ماهاراشترا از 16 نوامبر اجازه بازگشایی اماکن مذهبی را داده است. ماسک ها به همراه دستورالعمل های مربوط به COVID برای همه بازدیدکنندگان اجباری شده اند. این تحول پس از انتقادات سنگین توسط دولت ماها ویكاس آغادی به رهبری اودداو تاكری صورت گرفت. مهیم درگاه در بمبئی آماده استقبال از نمازگزاران است. متولی دارگاه گفت ، “استفاده از ماسک صورت برای ورود اجباری است. مقدماتی برای سالم سازی در نظر گرفته شده است. “