تماشا کنید: اسپیس ایکس فضانوردان سعودی را به ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌فرستد – ویدیوی اکونومیک تایمز

اولین فضانوردان عربستان سعودی در چند دهه اخیر با یک پرواز چارتر چند میلیون دلاری روز یکشنبه به سمت ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شدند. اسپیس ایکس خدمه نگهدارنده بلیت را به رهبری یک فضانورد بازنشسته ناسا که اکنون برای شرکتی که این سفر را ترتیب داده کار می کند به فضا پرتاب کرد. همچنین در کشتی: یک تاجر آمریکایی که اکنون صاحب یک تیم مسابقه اتومبیلرانی اسپورت است.