“تصمیم ITAT در مورد قیمت نقل و انتقال بازو برای بررسی قانونی باز است”

دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر مالیات بر درآمد (ITAT) باید دستورالعمل ها و قوانین مندرج در قانون مالیات بر درآمد را برای تعیین قیمت نقل و انتقال غیرمجاز رعایت کند و هیچ گزاره قانونی مطلقی مبنی بر قطعی بودن تصمیم آن وجود ندارد.

یک دادگاه به رهبری قاضی MR شاه یک حکم دادگاه عالی کارناتاکا را کنار گذاشت که بر اساس آن در مسائل مربوط به قیمت گذاری انتقالی، تعیین قیمت تمام شده توسط دادگاه نهایی است و نمی تواند مورد بررسی قضایی قرار گیرد.

این هیئت گفت که دادگاه عالی می تواند در هر مورد بررسی کند که آیا دستورالعمل های مندرج در قانون و قوانین رعایت شده است یا خیر، و اینکه آیا تعیین قیمت توافقی و یافته های ثبت شده توسط دادگاه هنگام تعیین قیمت بر اساس قانون است یا خیر. منحرف یا نه

در حالی که حدود 143 درخواست تجدید نظر توسط بخش درآمد به دادگاه های عالی مختلف بازگردانده شد، دادگاه عالی – بدون ورود به ماهیت پرونده ها – آنها را به بررسی هر پرونده هدایت کرد. دادگاه های عالی باید این تمرین را ظرف 9 ماه تکمیل کنند.

ITAT باید دستورالعمل‌های مندرج در فصل X قانون فناوری اطلاعات، یعنی بخش‌های 92، 92A تا 92CA، 92D، 92E و 92F قانون و قوانین 10A تا 10E را دنبال کند.

به گفته دادگاه عالی، دادگاه عالی همیشه باز است تا ضمن در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مربوطه تحت این موارد، بررسی و بررسی کند که آیا قیمت واقعی قیمت تعیین شده است یا خیر.

دادگاه عالی می‌گوید حتی می‌تواند این موضوع را بررسی کند که دو شرکت قابل مقایسه هستند یا اینکه آیا معاملات قابل مقایسه به درستی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، یعنی تا حدی که معاملات غیرقابل مقایسه جزء معاملات قابل مقایسه محسوب می‌شود یا خیر. ارزیابی شوندگان استدلال کرده بودند که این یک موضع ثابت است که صلاحیت قضایی تحت بخش 260A قابل استناد نیست مگر اینکه یک سؤال اساسی قانونی مطرح شود. آنها می افزایند که یک مسئله حقوقی اساسی تنها زمانی می تواند مطرح شود که یک مسئله حقوقی نسبتاً قابل بحث باشد، جایی که جایی برای اختلاف نظر در مورد آن وجود دارد.

اریک مهتا، شریک PwC می‌گوید: «این حکم نشان می‌دهد که کسب اطمینان در مورد قیمت‌های انتقالی از طریق کانال‌های دعوی قضایی منظم می‌تواند یک فرآیند طولانی مدت باشد.»