ترس در پرواز Indigo به سنگاپور. این پرواز پس از گزارش خدمه بوی سوختگی در هوا به اندونزی تغییر مسیر داد – ویدئوی اقتصادی تایمز

به گفته اداره کل هوانوردی غیرنظامی، یک پرواز IndiGo به مقصد سنگاپور به فرودگاه بین‌المللی کوالانامو در مدان در اندونزی تغییر مسیر داد، زیرا خدمه از بوی لاستیک و سوخت در کابین خبر دادند. گزارش شده است که این پرواز به دلیل فشار کابین به طور ناگهانی از ارتفاع 35000 پا به 15000 فوت در مسیر سنگاپور کاهش یافته و مجبور به تغییر مسیر در فرودگاه اندونزی شده است.