“تحت فشار پس از تجمع نخست وزیر…”: GS Shekhawat در مورد وعده “برق رایگان” CM Gehlot راجستان – ویدیوی The Economic Times

گاجندرا سینگ شخاوات، وزیر اتحادیه در واکنش به ANI در مورد اعلام آشوک گهلوت، وزیر ارشد راجستان مبنی بر ارائه 100 واحد برق رایگان در ماه به همه مصرف کنندگان، گفت که سخنرانی اجمر نخست وزیر مودی آنقدر فشار بر آشوک گهلوت وارد کرد که او مجبور شد دوباره یکی را تأیید کند. از اعلامیه های قدیمی خودش به شکلی جدید. او گفت: «در راهپیمایی و سخنرانی نخست وزیر مودی دیروز فشار زیادی وارد شد که آشوک گهلوت مجبور شد یکی از اعلامیه های قدیمی خود را دوباره به شکلی جدید اعلام کند. این خبر را وی در جلسه بودجه اعلام کرد. آیا او ناگهان در شب “برهما گیان” داشت؟ او اعتراف کرد که پس از «مهنگای راحت شیویر» این ایده را داشته است…»