تامیل نادو: یکی از نمونه های مسابقه گاری گاو نر که در راماناتاپورا برگزار شد، تماشا کنید! – ویدئوی اقتصادی تایمز

به مناسبت Panguni Pongal Utsav، یک مسابقه گاری گاو در معبد سری توتیچی امان در راماناتاپورام در 9 آوریل سازماندهی شد. در این رویداد، دو دسته مختلف از مسابقات گاری گاو نر برگزار شد، یکی با 10 مایل مسافت و دیگری با 12 مسافت. مایل گاری سواران از مناطق مختلف، مانند Ramanathapuram، Sivaganga، Thoothukudi، Virudhunagar، و Madurai با اشتیاق شرکت کردند. به برندگان جوایز نقدی و همچنین یادبود اهدا شد.