بیش از 5 کیلوگرم هروئین پرتاب شده توسط پهپاد پاکستانی در نزدیکی آی بی در امریتسار کشف شد

نیروهای امنیتی روز شنبه بیش از 5 کیلوگرم هروئین را که توسط یک پهپاد پاکستانی در نزدیکی مرز بین المللی در امریتسار پنجاب پرتاب شده بود، کشف کردند. یک سخنگوی BSF گفت که این توقیف توسط یک تیم مشترک از نیروهای امنیتی مرزی و پلیس پنجاب انجام شده است.

وی گفت: حدود ساعت 2:50 بامداد، تیم مشترک صدای وزوز یک هواپیمای بدون سرنشین و رها شدن محموله را در حومه روستای رای در امریتسار شنیدند.

در بازرسی از منطقه، پنج بسته هروئین از یک مزرعه کشف کردند. به گفته وی، یک حلقه آهنی نیز به این محموله متصل شده است.

وزن محموله کشف شده حدود 5.50 کیلوگرم است.