بیش از 3 میلیون هندی تحت ماموریت ‘Vande Bharat’ از خارج از کشور بازگشتند: MEA

دهلی نو: پس از آغاز دولت ماموریت تخلیه “وند بهارات” در 7 مه با توجه به بیماری همه گیر ویروس کرونا ، بیش از سه میلیون هندی از خارج از کشور بازگشتند.

سخنگوی MEA ، آنوراگ سریواستاوا گفت که مرحله هشتم این مأموریت که از اول نوامبر عملیاتی شد ، ادامه دارد.

وی گفت ، در این مرحله ، از 19 نوامبر ، حدود 763 پرواز بین المللی از 24 کشور انجام شده است که به 21 فرودگاه در سراسر هند رسیده و تخمین زده می شود که یک میلیون و 40 هزار نفر به کشور خود بازگردانده شوند.

وی گفت: “این امر باعث می شود كه تعداد كل هندیانی كه تا به امروز از طریق حالتهای مختلف مأموریت وند بهارات بازگردانده شده اند به 30.90 لك برسند.”