بهمن به سرباز کشته شده به پست ارتش هند در جامو و کشمیر اصابت می کند

سرینگار: مقامات روز چهارشنبه گفتند که در اثر اصابت بهمن به یک ایستگاه ارتش در منطقه کوپوارا در جامو و کشمیر ، یک سرباز کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که بهمن به پاسگاه ارتش نزدیک خط کنترل (LoC) واقع در پست روشن در منطقه تنگدار در منطقه کوپوارا در شمال کشمیر برخورد کرد.

آنها گفتند که در این حادثه یک سرباز ارتش کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

سربازان زخمی را به سرعت به بیمارستان منتقل کردند.